23/06/1628, 4

23/06/1628, 4

4 De president bericht dat Z.Exc. zich afvraagt hoe HHM denken over de inzet van de 38 compagnieën infanterie voor de bewaking van de nieuw beraamde werken rond Bergen op Zoom en Steenbergen. Deze zou immers ten koste gaan van het aantal in het veld te gebruiken compagnieën.
HHM laten Z.Exc. de 38 compagnieën naar eigen inzicht hun patenten geven. Vervolgens verklaren de heren van Friesland en Groningen hiermee in te stemmen als HHM hen evenzeer van soldaten voorzien indien de provincies deze nodig zouden hebben. Zij moeten hen in dat geval niet streng behandelen of onvriendelijk tegemoet treden.