24/06/1628, 2

24/06/1628, 2

2 Commandant Derick Mulert antwoordt d.d. Gennep 19 juni op de brief van 15 juni waarin HHM hem gelasten bij het zien van de brief hierheen te komen.
Met advies van Z.Exc. schrijven HHM Mulert nogmaals onmiddellijk naar 's- Gravenhage te komen en de in het garnizoen van Gennep aanwezige kapitein Besten te machtigen tijdens zijn afwezigheid het commando waar te nemen.