30/06/1628, 1

30/06/1628, 1

1 Op verzoek van Jacob Jansz. Nuije, koopman te Rotterdam, verlenen HHM hem aanbevelingsbrieven voor hun gezanten in Frankrijk. Zij moeten hem helpen bij het terugkrijgen van de door Pieter Willeman, koopman te Bordeaux, in Bordeaux van Nuijes schipper Jacob Mathysz. afhandig gemaakte 1.058 pond 6 st. 8 p.