30/06/1628, 5

30/06/1628, 5

5 In een rekest meldt Harman [Jan] Jansz. van Coesvelt, burger van Enkhuizen, voor de Münsterse rechter en in hoger beroep voor het Rijkskamergerecht te Spiers een vonnis te hebben verkregen tegen ene Harman Jansz. Crabbe, inwoner van Coesfeld. De rechter van Coesfeld bemoeilijkt echter de uitvoering van dit vonnis. Van Coesvelt verzoekt een akte van represaille om overal in de Republiek de goederen van de inwoners en kooplieden uit Coesfeld of Münster te mogen aanhouden en arresteren totdat Crabbe conform eerdere dagvaarding compareert. Tevens vraagt hij autorisatie aan alle Nederlandse officieren om Crabbe te arresteren.
HHM geven dit rekest voor advies aan de RvS.