03/07/1628, 7

03/07/1628, 7

7 In een brief d.d. Nyhammar 1 mei verzoekt de koning van Zweden de vanwege schulden op de Voorpoort in 's- Gravenhage gevangenzittende Paridonis van Horn vrij te laten en diens crediteuren niet toe te staan hun schuld in Zweden op te eisen.
HHM geven de brief aan de president en de raadsheren van het Hof van Holland om deze te onderzoeken en erover te berichten.