07/07/1628, 16

07/07/1628, 16

16 Kapitein Pieter de Grave en zijn reders, officieren en matrozen, eisers in cas van revisie, verzoeken HHM om reviseurs aan te stellen die zo spoedig mogelijk met de Admiraliteit in Zeeland moeten spreken. Ook moet het College worden geschreven om een datum vast te stellen waarop de reviseurs ter plaatse kunnen compareren.
HHM stemmen in met dit verzoek. Bentingh, Kelffken, Van den Hoonaert, Reigersbergen, Wingerden, Dedel en raadsheer Ploos te Utrecht zijn aangesteld als reviseurs.