07/07/1628, 4

07/07/1628, 4

4 In een remonstrantie verzoekt secretaris Gunter HHM om Brasser te gelasten te reageren op zijn voorstellen. Tevens vraagt hij Brasser zich met een akte van indemniteit van HHM tevreden te stellen, waarmee hij eerder in zijn brief aan thesaurier-generaal Van Goch van 12 mei heeft ingestemd. Als Brasser weigert, dan zouden HHM de 18.021 gld. 17 st. 8 d. moeten aanvullen en dus de volledige 50.000 pond betalen.
HHM laten Noortwijck en Schaffer alles doen om Brasser over te halen te berichten over zijn voorstellen en hem tevreden te stellen met een akte van indemniteit inzake het met Vosbergen gesloten contract. Indien dit niet lukt, moeten Noortwijck en Schaffer proberen Gunter een andere overeenkomst met Brasser te laten sluiten over de 18.021 gld. 17 st. 8 d.
Ten tweede verzoekt Gunter commissaris Hoogenhouck in Glückstadt te bevelen de krijgsraad van de koning van Denemarken bij te staan en het beloofde subsidiegeld te besteden aan de door deze raad te bepalen posten. Gunter heeft aanwijzingen dat Hoogenhouck geweigerd heeft verschillende krijgsofficieren en andere noodzakelijkheden te betalen.
De afgevaardigden van HHM zullen Gunter verzoeken expliciet aan te geven welke posten Hoogenhouck in Glückstadt heeft geweigerd te betalen. HHM menen namelijk dat de betaling is geweigerd om ten dienste van Z.M. geld te besparen.
Ten derde vraagt Gunter een duplicaat van de lijst met door HHM naar Glückstadt te sturen levensmiddelen, waarover hij zijn koning moet berichten.
HHM zullen Gunter dit duplicaat verstrekken.