07/07/1628, 5

07/07/1628, 5

5 Gerrardt van Brouchoven c.s. verzoeken nogmaals een spoedige en gunstige afhandeling van hun op 23 juni ingediende rekest.
HHM blijven bij hun gisteren hierover genomen besluit.