10/07/1628, 6

10/07/1628, 6

6 Luchteren bericht over een brief van dr. Opten Noort, raad ter Admiraliteit te Amsterdam, d.d. 7 juli. Deze klaagt dat zijn Admiraliteitscollege in uiterste wanhoop is. Enkele onder de vlag van L'Herthmyte uitgevaren matrozen zijn thuisgekomen. Omdat deze niet zijn betaald hebben zij enkele raden aangevallen, hetgeen de eveneens ter vergadering verschenen raad Neck bevestigt. Opten Noort vraagt spoedige financiƫle ondersteuning om het woedende volk tevreden te stellen.
HHM laten de ontvanger van het College op assignatie van de ontvanger-generaal het in Gelderland en Utrecht voor de ondersteuning van de Admiraliteit gereedliggende geld ontvangen, behalve het aandeel van de Admiraliteit in Zeeland . HHM verzoeken de afgevaardigden van de verschillende provincies er bij hun lastgevers op aan te dringen het door de RvS verzochte tweede miljoen ter subsidie van de Admiraliteit over het lopende jaar te betalen. De decharges hiervoor zijn reeds verzonden.