14/07/1628, 8

14/07/1628, 8

8 Lucia van Hoogestein, weduwe van Pieter van Brouchoven, heeft de gisteren op advies van de RvS genomen resolutie op het rekest van de door haar gemachtigde Franchois Guarier gezien. Zij maakt zich zorgen dat de gouverneur, officieren en ruiters van Bergen op Zoom kunnen weigeren Guarrier vrij te laten conform de resolutie indien deze niet duidelijk genoeg is. Zij verzoekt HHM de genoemde gouverneur, officieren en ruiters te gelasten Guarrier op de gestelde borg in de persoon van kapitein Balfour vrij te laten.
HHM gelasten de gouverneur, officieren en ruiters van Bergen op Zoom Guarier vrij te laten, mits hij de eerder in de persoon van Balfour gestelde borg opnieuw stelt.