17/07/1628, 2

17/07/1628, 2

2 Philip Calandrini schrijft d.d. Amsterdam 15 juli niet naar 's- Gravenhage te komen om de rekeningen van de door afgevaardigden aan de troepen uit Stade verstrekte voorschotten te verrekenen.
HHM schrijven hem nogmaals bij ontvangst van de brief zo spoedig mogelijk hierheen te komen vanwege de genoemde liquidatie.