18/07/1628, 17

18/07/1628, 17

17 HHM lezen het rekest van Jan Jansz. van Coesvelt, die enige tijd heeft aangedrongen op dwangmaatregelen tegen de inwoners van Coesfeld en hun bezittingen inzake een door hem verkregen vonnis tegen Harman Crabbe, burger van Coesfeld. De uitvoering van dit vonnis wordt geweigerd. Nu HHM zijn rekest hebben afgewezen, vraagt Van Coesvelt een akte en voorschrijven aan alle gouverneurs, kapiteins en andere militaire en civiele officieren om Crabbe vast te houden en diens goederen in beslag te laten nemen en houden totdat de suppliant is tevredengesteld.
HHM stemmen in met open brieven aan alle officieren met de opdracht om Crabbe en diens goederen op Nederlandse bodem vast te houden totdat hij de suppliant heeft tevredengesteld.