24/07/1628, 16

24/07/1628, 16

16 Dr. Wilhelm Witfelt, secretaris van Emden, compareert. Krachtens zijn geloofsbrieven d.d. Emden 14 juni verzoekt hij HHM om de afsluiting van de toevoer naar Oost-Friesland te beëindigen. Daartoe moeten zij hun afgevaardigden in Emden en hun voor de bezetting van de Eems aangewende oorlogsschepen terugroepen. Die van Emden kunnen dan over de geopende rivier de Eems vrij handeldrijven met het land van Münster en naburige plaatsen. Hierdoor kan niet het goede plan van HHM worden gedwarsboomd om de benodigde aanvoer van de keizerlijke troepen zodanig te belemmeren dat deze uit Oost-Friesland worden verdreven. Alle plaatsen richting Duitsland liggen immers open terwijl zij in het geheim ook worden bevoorraad vanuit de Republiek en Emden.
HHM zullen dit verzoek bespreken met Z.Exc. De heren van Friesland en Groningen verklaren de opening van de Eems in ieder geval niet verder dan tot Leerort toe te staan.