26/07/1628, 5

26/07/1628, 5

5 Gockinga, syndicus van de Ommelanden, compareert. Conform de uitspraak van HHM d.d. 17 juni geeft hij de griffier namens zijn lastgevers de eis tegen de burgemeesters en magistraat van de stad Groningen als gedaagden. Daarnaast levert hij een kopie in van de eis.
HHM laten deze kopie aan de tegenpartij geven. Deze moet daarop antwoorden binnen zes weken na afloop van de zes weken, die de eisers voor het indienen van hun eis hebben gekregen.