29/07/1628, 2

29/07/1628, 2

2 HHM lezen het rekest van Jan Jansz. Vrelant en Pieter Denis, reders van het in 1623 samen met de Admiraliteit in Friesland voor de kaapvaart uitgeruste schip van kapitein Bontekoe. Zij verzoeken het College te gelasten een afrekening en bewijs te verstrekken van de door de kapitein op zee veroverde en naar Dokkum gebrachte buit. Zo niet, dan moet hij een weerwoord geven.
HHM schrijven het College de supplianten tevreden te stellen of een weerwoord te geven.