03/08/1628, 3

03/08/1628, 3

3 HHM lezen het verzoek van Lucia van Hoogenstein, weduwe van Pieter van Brouchoven. Zij wil dat de gouverneur van Bergen op Zoom wordt gelast om de auditeur aldaar en alle anderen die zich partij willen stellen haar bij Franchois Guarrer aangetroffen rekeningen, documenten en brieven aan haar te laten geven.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.