11/08/1628, 9

11/08/1628, 9

9 Conform het op 28 mei opgestelde advies van de Raad van Vlaanderen stemmen HHM in met het op 16 maart ingediende rekest van vrouwe Anna de Mol. De magistraat van het Vrije van Sluis krijgt commissie om de suppliante onder ede te laten verklaren dat zij uit noodzaak tot de verkoop van haar lenen moet overgaan.