12/08/1628, 11

12/08/1628, 11

11 Gouverneur Rihoven verzoekt d.d. Bergen op Zoom 9 aug. enkele soldaten van zijn garnizoen tevreden te stellen inzake het rantsoen voor een door hen gevangen jezuït. Deze is vrijgelaten krachtens het op 3 aug. met de vijand overeengekomen verdrag inzake de wederzijdse ruil van de gevangenen te water.
HHM geven de soldaten 600 gld. van het land, waarvan ordonnantie zal worden gedepêcheerd.