18/08/1628, 7

18/08/1628, 7

7 De uit Rotterdam teruggekeerde afgevaardigden Adrichem en Aelbertsz. berichten conform de resolutie van 16 aug. met hulp van de Admiraliteit te Rotterdam het eskader van vice-admiraal Lieffhebber ter bescherming van de visserij op zee te hebben gestuurd. De op de schepen van het eskader dienende matrozen hebben in aftrek van hun achterstallige betaling twee maanden gage ontvangen. Ook zou Peckius, tijdelijk plaatsvervanger van de gewonde kapitein Cornelis Engelen, aan land blijven. De herstelde Engelen gaat nu weer met zijn schip op zee.
Verder tonen Adrichem en Aelbertsz. een door het College aan hen gegeven memorie met de namen van verschillende schippers en lorrendraaiers. Deze zullen binnen enkele dagen van Oostende naar Noorwegen varen om daar masten en ander houtmateriaal in te laden en naar Spanje of Vlaanderen te brengen.
HHM bedanken hun afgevaardigden voor de moeite. Zij laten de Admiraliteitscolleges te Rotterdam, Amsterdam en in het Noorderkwartier hun naar Noorwegen vertrekkende konvooiers gelasten naar de genoemde schippers en lorrendraaiers te informeren, waartoe zij een kopie van de memorie krijgen. De konvooiers moeten buiten de genoemde plaatsen hun lading veroveren en naar de Republiek brengen.