25/08/1628, 26

25/08/1628, 26

26 Naar aanleiding van het op 19 aug. door Bruninx, Schaffer en Schotte ingediende verbaal schrijven HHM hun afgevaardigden ter inspectie van de werken ter verbetering en uitdieping van de Rijn en IJssel. Deze moeten zo spoedig mogelijk het achter de krib gelegen gat naast het Kleefse Spui laten dichten en de krib aan de dijk van het Kleefse land herstellen zoals deze voor de breuk is geweest. Ook moeten de afgevaardigden de Vosselsche krib [de nieuwe leikrib in het Vossegat] boven de 105 vastgestelde roeden met tien tot twaalf roeden laten verlengen, behalve als zij redenen hebben dit niet te doen. In dat geval moeten de afgevaardigden daarover zo spoedig mogelijk berichten.