26/08/1628, 15

26/08/1628, 15

15 Anna Meijrincx, weduwe van luitenant-overste Valckenburch, verzoekt vergoeding van de door haar man bedrag uitgegeven 1.895 gld. 10 st. aan het werven van een compagnie infanterie in dienst van het land onder het regiment van overste Hatzvelt. Hiervan kan de reeds ontvangen 500 gld. worden afgetrokken.
HHM geven het rekest voor advies aan de RvS.