04/09/1628, 1

04/09/1628, 1

1 De president bericht dat die van Zandvliet en Stabroek ongeveer veertig vrije arbeiders hebben gevangengenomen. Deze werkten bij Steenbergen aan een kade of dijk ter bescherming van enkele polders en gebieden tegen het zeewater. De Steenbergse drost en magistraat hebben over deze schending bij Zandvliet en Stabroek en vervolgens te Brussel geklaagd en verzocht de arbeiders vrij te laten. Van vijandelijke kant is echter verklaard de arbeiders als rechtmatige gevangenen vast te houden.
Na overleg met Z.Exc. en de RvS verzoeken HHM de Raad om gouverneur Ryhoven te schrijven. Ryhoven moet inlichtingen inwinnen over enkele op het platteland in het kwartier van Antwerpen wonende personen die tijdens het beleg van Breda of later in dienst van de vijand wegen hebben ge√ęgaliseerd, rivieren hebben uitgediept, dijken hebben gemaakt of dammen hebben hersteld. Vervolgens moet hij als tegenmaatregel veertig van hen oppakken en deze op zijn commando in Bergen op Zoom laten gevangenzetten.