06/09/1628, 9

06/09/1628, 9

9 Op verzoek van Harman Crayvanger, voormalig rechter op Amboina, verlenen HHM hem krachtens hun resolutie van 26 sept. 1626 ordonnantie voor een jaar ordinaris en extraordinaris proviand à 300 gld., te vervallen op 26 september.