02/10/1628, 8

02/10/1628, 8

8 HHM lezen het rekest van Gaspar Scherer, "patinty" uit Sankt Gallen in Zwitserland, raad, directeur van de commercie en generaal van de koeriers van de hertog van Longueville in Neuch√Ętel. Hij vraagt octrooi aan opdat hij en zijn erfgenamen exclusief in iedere provincie van de Republiek waar het nodig is kantoren en commiezen mogen vestigen en leiden, die alle pakketten en brieven ontvangen en deze naar behoren verspreiden en bezorgen. Dit met alle autoriteit en status zoals de postmeesters-generaal in andere koninkrijken en republieken gewoonlijk bezitten. Ook verzoekt Scherer aanstonds een voorlopig kantoor te mogen oprichten op een geschikte locatie in 's- Gravenhage.
HHM verwijzen de suppliant naar de afzonderlijke provincies.