14/10/1628, 24

14/10/1628, 24

24 HHM arresteren het antwoord op de op 18 sept. namens Stralsund gedane propositie van Rostock.
1 HHM verzoeken de burgemeesters en raad van Stralsund dapper voort te gaan met hun acties tegen de openlijke gewelddadigheden van hun vijand. Deze dienen niet slechts het behoud van de stad en zijn privileges maar van de vrije handel en scheepvaart op de Oostzee en Noordzee en de gehele evangelische wereld welke de Katholieke Liga wil vernietigen. Gezien het terugtrekken van de vijand menen HHM echter dat de aanvankelijke nood van Stralsund grotendeels is verdwenen. Bovendien zullen de burgemeesters en raad wel begrijpen dat de kosten van de Republiek vanwege de langdurige oorlog tegen Spanje bijzonder zijn toegenomen. Van haar bondgenoten of van de Hanzesteden heeft de Republiek geen hulp gekregen. Integendeel: boven hun vermogen ondersteunen HHM ook nog de koning van Denemarken met een fors maandbedrag. Deze koning houdt zijn vijand in de andere gebieden bezig, waardoor Stralsund enigszins wordt verlicht.
Vanwege de financiële toestand van de staat kunnen HHM dus niet meer subsidiegeld geven aan hun bondgenoten. Opdat zij echter wel op de hoogte blijven van de situatie in Stralsund, zullen zij een geschikte afgevaardigde sturen. Deze moet hierover nauwkeurig berichten, met name over de Oostzee, en aan alle beraadslagingen van de burgemeesters en raad deelnemen. Wanneer de situatie dit vereist, zullen HHM de verzochte bijstand nader overwegen. Voor zover de financiële toestand dat toelaat zullen zij een afdoende subsidie geven indien Stralsund opnieuw door de vijand wordt belegerd of harder wordt aangevallen.

1 Het antwoord is geïnsereerd in S.G. 3187 en gedrukt in: Aitzema, S. & O. kwarto II, 465-466/folio I, 702.