16/10/1628, 1

16/10/1628, 1

1 Ontvanger-generaal Pieter Maertensz. Houffyser verzoekt uitleg van de resolutie van 25 aug. inzake de solliciteurs die zich willen bezighouden met het beleid of beheer van de Admiraliteit te Amsterdam .
HHM bepalen dat noch de solliciteurs, noch iemand anders zich zonder hun commissie mag bezighouden met het beleid of beheer van het College of de ongerepartieerde oorlogsschepen met toebehoren. Zij gelasten het College zich aangaande de kwestie buiten de gerepartieerde schepen te houden aan de gebruikelijke en tot nog toe nageleefde regel zonder daarbij noviteiten toe te staan.