17/10/1628, 3

17/10/1628, 3

3 Jan Claesz. Koenen, burgemeester te Waardhuizen in het Land van Altena, verzoekt zijn koren, hooi en zuivel en andere goederen te mogen vervoeren naar en verkopen in 's- Hertogenbosch of elders in Brabant.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.