23/10/1628, 7

23/10/1628, 7

7 De burgemeesters en raden van Delft schrijven d.d. Delft 9 okt. een aanbeveling voor het rekest van hun burger Cornelis Jansz. van der Graeff. Deze vraagt voor twintig jaar octrooi aan om door hem in allerlei soorten en kleuren te maken en bakken marmerstenen exclusief te mogen verkopen.
HHM stemmen in met het octrooi voor tien jaar in de gebruikelijke vorm, mits het een nieuwe uitvinding betreft. Bovendien moet de uitvinding binnen een jaar werken.