25/10/1628, 1

25/10/1628, 1

1 Naar aanleiding van de memorie van Laurens Rostock, gezant van Stralsund, geven HHM hem toestemming om zesduizend pond buskruit en 22.000 pond lont te mogen uitvoeren. Hiervoor dient hij slechts een kwart van het konvooi te betalen. Bovendien machtigen HHM ontvanger-generaal Doublet om voor de gezant in Amsterdam op 's lands krediet 5.000 gld. te lenen, in aftrek van het op 20 okt. in geval van grote nood aan Stralsund beloofde subsidiegeld. De president zal Z.Exc. verzoeken een geschikte afgevaardigde aan te wijzen om conform de resolutie van 14 okt. naar Stralsund te worden gestuurd.