01/11/1628, 3

01/11/1628, 3

3 De president bericht te hebben vernomen dat de ondiepten in de IJssel achteruitgaan: waar voorheen zandbanken waren, zijn diepten ontstaan, en op veel plaatsen waar diepte was, zijn zandbanken gevormd.
HHM vragen de RvS of het niet nuttig zou zijn voor het weghalen van de zandbanken het door Van Wesel uitgevonden instrument te gebruiken. De Raad heeft dit instrument eerder in Delft geïnspecteerd.