04/11/1628, 3

04/11/1628, 3

3 Verschillende inwoners van de Republiek verzoeken om vrijlating van de in Rotterdam gevangenzittende Duinkerkers, opdat deze kunnen worden geruild tegen Nederlandse gevangenen in Oostende.
HHM kunnen hierop niet ingaan.