14/11/1628, 3

14/11/1628, 3

3 HHM lezen het rekest van de weduwe van Cornelis Tack, voormalig vaandrager van de compagnie van commandant Albout.
Vanwege de in het rekest vermelde redenen machtigen HHM de RvS om de zoon van de suppliante, Pieter Tack, aan te stellen in de compagnie van de genoemde Aelbout.