20/11/1628, 14

20/11/1628, 14

14 De afgevaardigden van de Admiraliteit te Amsterdam verzoeken HHM de konvooien voor tabak niet naar de waarde maar naar het gewicht te laten betalen. Daartoe stellen zij voor 1 st. 4 p. per pond te heffen. Ook vragen zij voor de uitvoer naar het platteland van Salland evenveel licent te laten betalen als voor de goederen naar het platteland van Zutphen en Drenthe.
HHM stemmen in met een kopie van het concept van de tabak voor de heren van Holland en Zeeland. Het tweede punt laten zij door de afgevaardigden op schrift stellen.