24/11/1628, 1

24/11/1628, 1

1 HHM lezen de memorie van de gedeputeerden van de aan de Maas gelegen zeesteden en houden rekening met de opmerkingen hierover van de burgemeesters van Rotterdam en Schiedam. Zij verzoeken het besluit om het eskader van vice-admiraal Lieffhebber de met haring beladen schepen uit de Maas te laten konvooieren tot en met Cap de la Hève uit te breiden. Ook schepen naar Nantes, Bordeaux en Bayonne zouden door dit eskader moeten worden begeleid.
HHM geven de memorie aan de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteitscolleges. Na overleg met Z.Exc. moeten deze hierover zo spoedig mogelijk adviseren.