04/12/1628, 11

04/12/1628, 11

11 HHM lezen het rekest van Mathys Treurniet c.s. over de achterstallige betaling van de ordonnanties van 60.000 gld., spruitend uit de gemaakte werken te Blauwgaren, Steenbergen en elders. Zij verzoeken om betaling of ten minste om het bedrag waarmee de rente kan worden afgelost om geen schade te lijden.
De supplianten zullen met de hoofdsom geduld moeten hebben totdat de gedeputeerden van HHM conform de eerder genomen resolutie een middel hebben gevonden waarvan een aanzienlijk bedrag kan worden besteed aan de aangenomen fortificatiewerken. Voordien moet met de ontvanger-generaal gesproken worden om de supplianten een flinke som geld te geven om hun crediteuren van het lijf te kunnen houden.