23/12/1628, 22

23/12/1628, 22

22 De Gedeputeerde Staten van Friesland verzoeken d.d. Leeuwarden 9 dec. om orders op basis waarvan zij commandant Hittinga op Leerort kunnen bevelen inzake het tegenhouden van goederen en waren op de Eems.
HHM laten weten dat de commandant alle goederen en koopwaren waarvoor 's lands rechten zijn betaald moet laten uitvoeren, uitgezonderd de goederen waarvan de uitvoer bij plakkaat verboden is.