27/12/1628, 4

27/12/1628, 4

4 De burgemeesters en raad van Stralsund verzoeken d.d. 11 nov. hen met raad en daad bij te staan, maar ook van buskruit te voorzien.
Er wordt geen resolutie genomen.