29/12/1628, 14

29/12/1628, 14

14 De Rovre en Hertevelt refereren eraan dat de RvS conform de resolutie van HHM d.d. 23 dec. het verzoek hebben onderzocht van Jaecques de Cerclaes, onderstalmeester van hare hoogheid. Ze zijn van mening dat hem een paspoort verleend zou mogen worden om in gezelschap van de prins van Portugal voor de tijd van veertien dagen tot Culemborg maar niet verder te mogen komen, op voorwaarde dat 's lands gerechtigheid wordt betaald.
Er wordt geen resolutie genomen.