06/01/1629, 13

06/01/1629, 13

13 Secretaris Huigens zet uiteen dat de inwoners van de dorpen Stabroek en Berendrecht na de gedeeltelijke opening van de licenten door de vijand zijde, vis en andere levensmiddelen naar Zandvliet gebracht hebben. Zij zijn daarover lastiggevallen door de nabijglegen garnizoenen vanwege het eerder door HHM uitgevaardigde verbod op deze handel. Omdat de dorpelingen daarvan niet op de hoogte waren, verzoeken zij de RvS af te zien van strafvervolging.
HHM laten de secretaris weten dat de RvS op dit punt naar goeddunken mag besluiten.