08/01/1629, 1

08/01/1629, 1

1 Carl Cracau, commissaris in de Sont, schrijft d.d. 16 dec. 1628 dat hij de brieven en de last die HHM dr. Rostock hadden meegegeven, ontvangen heeft.
Hij laat onder andere weten eerdaags naar Stralsund af te reizen. Er wordt geen resolutie genomen.