10/01/1629, 9

10/01/1629, 9

9 Eck deelt mee dat de weduwe en de erfgenamen van ambassadeur Berck voor het gebruik van de tolk na het vertrek van Lus uit Venetië, eenzelfde bedrag verzoeken als de heer van Oosterwyck jaarlijks ontvangt voor de correspondent in Genua. Ten tweede vragen zij om een vergoeding voor de vier dagen die Berck na zijn vertrek uit 's- Gravenhage en voor zijn vertrek naar Venetië in Dordrecht doorgebracht heeft. Ten derde vragen zij HHM een omrekeningsvoet voor de Venetiaanse dukaat vast te stellen, om het door Berck te Venetië opgenomen geld te kunnen verrekenen.
HHM maken bezwaar tegen de eerste twee verzoeken, op het derde bepalen zij dat de Venetiaanse dukaat voor 100 groten gerekend zal worden.