24/01/1629, 1

24/01/1629, 1

1 President Beaumont heeft van Z.Exc. vernomen dat het Land van Gulik [J├╝lich], Berg, Kleef et cetera, contributies betalen aan de vijand voor het onderhoud van diens leger. Z.Exc. stelt de vraag of het niet nuttig zou zijn daaraan iets te doen. Schaffer vult aan bericht te hebben gekregen dat Duisburg elke maand 1.500 gld. aan het Spaanse garnizoen moet betalen en dat ook Holten, 's- Heerenberg en Dinslaken elke maand moeten meebetalen voor de soldaten die uit deze plaatsen naar Duisburg zijn geweken.
HHM verzoeken de RvS om de officieren van de Republiek, ontvanger Renssen en controleur Retzer te laten uitzoeken wat van deze berichten waar is, zodat daartegen de nodige maatregelen getroffen kunnen worden.