13/02/1629, 10

13/02/1629, 10

10 HHM verklaren, op nader aandringen van overste Dumeni, dat zij commissaris Hoogenhouck de soldij aan het garnizoen van Gl├╝ckstadt zullen laten uitbetalen op de gebruikelijke voet. Van deze soldij, verschenen sinds zijn vertrek uit die stad, zal de prijs van de verbruikte en nog te verbruiken levensmiddelen worden afgetrokken. Hij zal die betaling overigens in de toekomst blijven doen.