15/02/1629, 2

15/02/1629, 2

2 De Directeurs van de Levantse Handel antwoorden d.d. Amsterdam 31 jan. op het rekest en de daarbij behorende stukken van Cornelis Berck, consul in Livorno, d.d. 24 okt. 1628. De suppliant wenste in plaats van 2 dukaten per schip aan consulaatsrechten, een half procent van alle vrachten te ontvangen die de Nederlandse schippers in Livorno zouden lossen, en één procent van de vrachten die te Livorno opnieuw zouden worden gecontracteerd, met uitzondering van de Nederlandse schepen die enkel in Livorno aanleggen maar er niet lossen of laden.
Op advies van de Directeurs kennen HHM consul Berck voortaan 4 in plaats van 2 dukaten per schip toe op de oude voet en order van de consulaatsrechten. Ze gaan om bepaalde redenen verder niet in op het verzoek van de suppliant.