16/02/1629, 14

16/02/1629, 14

14 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 22 jan. op het verzoek d.d. 4 jan. van jonker Johan de Grise, hoogbaljuw van het Vrije van Sluis. De suppliant had HHM gevraagd zich uit te spreken over de vraag of zijn plaatsvervanger al dan niet recht heeft op bepaalde in beslag genomen goederen, wanneer hij als eerste bij de confiscatie ter plekke was. De RvS is van mening dat de vervanger van de hoogbaljuw van het Vrije van Sluis geen recht heeft op geconfisqueerde goederen, tenzij dat bepaald zou zijn in diens commissie. De goederen vallen voorlopig toe aan de officieren van de confiscaties in Vlaanderen. De broers van Cornelis Brakelare moeten naar bevinden een akte opstellen.
HHM besluiten conform het advies van de RvS, maar houden het overige in overweging.