19/02/1629, 3

19/02/1629, 3

3 De burgemeesters en vroedschappen van Amsterdam melden d.d. 13 feb. dat Thysgen Hendricx Coops, echtgenote van schipper Jan Windelsz., in een rekest geschreven heeft dat haar zoon, Hendrick Jansz., die in Tunis gevangen zat, enige tijd geleden slaaf van de bassa of onderkoning is geweest. Zij verzoekt HHM de onderkoning te schrijven haar zoon vrij te laten, met de opdracht aan de agent die met de oorlogsschepen naar Tunis gaat, zich voor deze zaak in te zetten.
HHM zullen de brief nader bestuderen.