09/03/1629, 8

09/03/1629, 8

8 Mathys Treurniet c.s., werkmeesters en voormalige aannemers van forticicatiewerken, verzoeken HHM de volledige of gedeeltelijke betaling van de achterstallen, te weten ongeveer 70.000 gld., opdat de suppliant c.s. niet worden geruïneerd.
HHM machtigen de RvS de suppliant te betalen uit de consenten van de provincies in de 500.000 gld. waarom is verzocht ter betaling van de achterstallige fortificaties.