15/03/1629, 5

15/03/1629, 5

5 HHM lezen het rekest van Franchois Guarrier, advocaat te 's-Hertogenbosch. Als agent van Lucia van Hoogensteijn ziet hij zich in hoger beroep voor HHM genoodzaakt een proces te voeren tegen 35 ruiters van het garnizoen te Bergen op Zoom in verband met de teruggave van 2.300 gld., meubelen, kleding en andere bagage die hem zijn afgenomen. HHM vonnisten in zijn nadeel, maar wel werd teruggave van 250 gld. en de reisbagage bevolen. De suppliant vraagt HHM de gouverneur van Bergen op Zoom te bevelen dit vonnis onverminderd uit te voeren.
HHM verwijzen de zaak voor afhandeling conform het vonnis naar de RvS.