20/03/1629, 15

20/03/1629, 15

15 Gedeputeerden Bruninx en Beaumont brengen conform de resolutie d.d. 19 maart verslag uit van hun gesprek met zijn Z.Exc. over het rekest van een groot aantal vrouwen uit het Noorderkwartier en de bijgevoegde aanbeveling van de gedeputeerden van de havensteden van hetzelfde kwartier. Ze vragen om de vrijlating van echtgenoten, broers en zonen die in Algiers, Tunis en andere plaatsen in Barbarije [Marokko] gevangenzitten. Z.Exc. is van mening dat er twee schepen en een jacht daarheen moeten worden gestuurd om de vrede en vriendschap van de Republiek aan te bieden en de gevangenen te bevrijden. Aangezien de schepen onder kapitein Cleuter daarvoor niet kunnen worden ingezet, zouden HHM de zorg voor het sturen van de schepen en een jacht op zich moeten nemen. Tevens zouden zij een goede instructie moeten opstellen en de missie onder bekwame leiding moeten stellen.
Een beslissing wordt uitgesteld, omdat de gedeputeerden van Holland hierover ruggespraak willen houden.