31/03/1629, 2

31/03/1629, 2

2 HHM horen het rapport van thesaurier-generaal Van Goch. De RvS is van mening dat conform het verzoek van de schout van Turnhout het plakkaat uit 1604 en de ordonnantie uit 1624, beide uitgevaardigd tegen het plunderen door soldaten, vernieuwd of in één plakkaat samengebracht moeten worden.
HHM verzoeken de RvS uit het plakkaat en de ordonnantie een nieuw plakkaat op te stellen, door HHM daarna aan te nemen.